רשיון הדברה באישור המשרד לאיכות הסביבה

מספר רשיון 2110

רשיון הדברה